Ako dostať stavbu v energetickom certifikáte do A-čka?  

1. časť - Obalové konštrukcie

Často sa stretávame s otázkou, čo je potrebné spraviť preto, aby ste sa dostali s vašou budovou do energetickej triedy A. Na zatriedenie budov v energetickom certifikáte do energetických tried vplýva viacero faktorov. Niektoré z nich si opíšeme v tomto článku. Dostať rodinný dom, respektíve inú budovu do energetickej triedy A nie je vôbec jednoduché.

Energetický certifikát berie do úvahy tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií, systém vykurovania, prípravy teplej vody a ostatné technológie v stavbe. V tomto článku sa povenujeme obalovým konštrukciám.

Dalo by sa povedať čím hrubší a kvalitnejší tepelný izolant, tým menšie tepelné straty. No samozrejme, všetky faktory, či už okná, tvar budovy, orientácia budovy musia byť v rovnováhe, inak je to len vyhadzovanie peňazí za drahé materiály, ktoré v nesprávnej kombinácií nebudú spolu fungovať správne. Čiže ak nebudete mať napr. kvalitné okná s izolačným trojsklom, tak vám hrubý polystyrén na fasáde stavbu nezachráni. Aj preto je rozumné tieto konštrukcie konzultovať so skúseným projektantom, ktorý by mal jednotlivé skladby posúdiť a vybrať ten najideálnejší variant pre vašu stavbu.

Na takéto posúdenie obalových konštrukcií existuje viacero programom napr. Teplo, Thermo.... Tieto softvéry nám okrem dôležitej R-hodnoty celej konštrukcie hovoria aj o rosnom bode v konštrukcii, o riziku vzniku plesní a o tom či konštrukcia vyhovuje norme alebo nie. Tento výstup sa nazýva Teplotechnický posudok alebo Energetické hodnotenie stavby.

Mimochodom, tento posudok je najdôležitejší podklad pre vypracovanie Energetického certifikátu. A je to povinná súčasť každého projektu od roku 2009. Bez tohto dokladu by vám stavebný úrad nemal vydať stavebné povolenie.

Nerád by som písal o presných hrúbkach a vlastnostiach materiálov pretože to, čo funguje pri jednej stavbe, pri druhej už nemusí - má odlišné parametre, napr. inú svetlu výšku, iný faktor tvaru a podobne.

Napriek tomu uvediem niekoľko príkladov:

Tehlová tvárnica hrúbky 300mm + polystyrén hr. 100mm má tepelný odpor R=4,28 [m2.K/W] , zatiaľ platí normová požiadavka RN=3,0. Budúci rok táto skladba nebude vyhovovať norme, keďže hodnota Rn bude až = 4,3!

Tým nechcem povedať, že polystyrén hr. 100 mm je nedostačujúci vždy. Ak ho skombinujeme napr. so sendvičovou konštrukciu montovaného domu tak potom:

pri hrúbke sendvičovej steny 160mm + polystyrén hr.100mm je hodnota R = 6,23, norma bude RN = 4,3, takže tu nám polystyrén hr. 100 mm vyhovuje s prehľadom.

Tak isto si musíme uvedomiť, že polystyrén hr. 60 mm v skladbe podlahy nevyhovuje norme už teraz. Okná sú kapitola sama o sebe, ale ani kvalitné dvoj-sklo vám určite neodporúčam. Doporučujem vám dať si na vašu stavbu izolačné troj-sklo od kvalitného výrobcu.

Zo všetkých faktorov som vybral len dva príklady, aby ste mali predstavu aké dôležité je správne nakombinovať materiály pre vašu stavbu. Veľkým pomocníkom pri tomto návrhu sú špecializované programy, ktoré nám dajú súhrn informácií o tepelno- technickom stave celej stavby.

Takže toľko k obalovým konštrukciám a ich vplyvu na zatriedenie do energetickej triedy v energetickom certifikáte. V ďalšom článku si povieme niečo o technickom zariadení budovy, o kúrení a o ich vplyve na zatriedenie stavby do energetickej triedy. Aj táto časť stavby nám určite vo veľkej miere ovplyvňuje potrebu energie. Ak vyberieme nesprávne zariadenie na našu stavbu, môže byť naša snaha pri návrhu konštrukcií zbytočná, pretože nám aj tak stavba vyjde napr. do C triedy. 

 

Čo všetko potrebujem na kolaudáciu?

V žiadnom prípade nenechajte skolaudovanie vášho domu na náhodu a stiahnite si tento zoznam dokumentov s radami kde, ako ich vybaviť a koľko vás to bude stáť. Aj my používame tento zoznam!

Kto vám radí?

Volám sa Adam Kadlečík a za svoj život som vybavil veľké množstvo stavebných povolení a kolaudácií. Za toto obdobie som nazbieral veľa skúseností, o ktoré sa chcem teraz s vami podeliť.

Stavbu vám neskolaudujú ak...

Čo potrebujete na vypracovanie energetického certifikátu?

Ako je to s obhliadkou stavby pri energetickom certifikáte?

Sme si istí našimi službami, preto Vám dávame garanciu vrátenia peňazí. Môžete ju využiť, ak z dôvodu pochybenia na našej strane nedodržíme termín dodania.