Čo sa stane ak nebudem mať energetický certifikát?

Inšpekcia môže uložiť pokutu od 500€ do 3000€ v prípade:

 • ak nie je v budove na nápadnom mieste vystavený energetický štítok - týka s a to budovy s plochou viac ako 500 m2 a ktorú verejnosť často navštevuje, teda rôzne administratívy, obchodné centrá ale aj bytovky
 • ak nie je v budove na nápadnom mieste vystavený energetický štítok - týka sa to budov,kde využíva viac ako 25 m2 orgán verejnej moci a ktorú verejnosť ju často navštevuje
 • majiteľ nehnuteľnosti neobstará energetický certifikát na budovy, ktorá vyhovuje podmienkam zákona
 • ak majiteľ budovy neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy
 • ak majiteľ budovy neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi nehnuteľnosti
 • ak majiteľ budovy neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy

Čo je to energetický štítok a kde musí byť umiestnený?

V energetickom štítku je zhrnutie energetického certifikátu. Musí sa nachádzať na nápadnom, jasne viditeľnom mieste.  Toto platí pre:

 • budovu s výmerou nad 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje - bytovky, obchodné centrá, administratívne budovy, športové haly, ...
 • budovy, kde viac ako 250 m2 využíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje

Tento článok som sa snažil písať, tak aby vám čo najviac pomohol a vyjasnil vám vaše otázky. Verím, že sami  to podarilo , aj napriek tomu, že som citoval tie množstvo informácií z vyhlášky.

Kedy je potrebný energetický certifikát?

 

Táto téma je veľmi diskutovaná a dosť často sa nás na túto otázku pýtate. Verím, že vám tento článok odpovie na čo najviac vašich otázok.

To čo je energetický certifikát a načo slúži sme si povedali v predchádzajúcom článku. Teraz by som vám rád povedal niečo o tom, kedy je potrebný energetický certifikát a ktoré budovy podliehajú energetickej certifikácií. O tejto téme je množstvo dohadov. No našťastie máme zákon, ktorý presne vymedzuje tieto podmienky. Zákon je len jeden a platný pre všetkých. Podmienky pre energetické certifikáty sú objasnené v zákone 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Tento zákon bol novelizovaný zákonom 300/2012 Z.z.

Poďme nato pekne po poriadku. Ktoré budovy musia mať energetický certifikát? Energetická certifikácia sa vyžaduje na tieto kategórie budov:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu

Energetická certifikácie nie je povinná pre:

 • historické budovy, kostoly, pamiatky
 • priemyselné haly a sklady
 • dielne a nebytové poľnohospodárske budovy
 • obytné budovy so sezónnym využívaním menej ako 4 mesiace v roku
 • samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2

Ako je to s budovami so zmiešaným účelom?

Pre lepšiu predstavu uvediem príklad. Výrobné a skladové priestory nepotrebujú energetický certifikát. Ale ak sú súčasťou takýchto budov napríklad kancelárske priestory, tak tento priestor vyžaduje energetickú certifikáciu. To znamená, že ak je vo výrobnej hale napr. 15% administratívnych priestorov, tak tieto priestory potrebujú energetický certifikát.

Energetický certifikát musí byť vypracovaný:

a) pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi

b) pri kolaudácií novej budovy alebo po rekonštrukcii

c) pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej plochy užíva orgán verenej moci a verejnosť ich často navštevuje

Kedy je potrebný energetický certifikát?

a) pri predaji budovy - energetický certifikát musí odovzdať predávajúci kupujúcemu

b) pri prenájme budovy - majiteľ budovy musí odovzdať kópiu energetického certifkátu prenajímateľovi

c) pri kolaudácií - pre novostavby alebo pre rekonštrukcie budovy

Čo všetko potrebujem na kolaudáciu?

V žiadnom prípade nenechajte skolaudovanie vášho domu na náhodu a stiahnite si tento zoznam dokumentov s radami kde, ako ich vybaviť a koľko vás to bude stáť. Aj my používame tento zoznam!

Kto vám radí?

Volám sa Adam Kadlečík a za svoj život som vybavil veľké množstvo stavebných povolení a kolaudácií. Za toto obdobie som nazbieral veľa skúseností, o ktoré sa chcem teraz s vami podeliť.

Čo potrebujete na vypracovanie energetického certifikátu?

Ako je to s obhliadkou stavby pri energetickom certifikáte?

Sme si istí našimi službami, preto Vám dávame garanciu vrátenia peňazí. Môžete ju využiť, ak z dôvodu pochybenia na našej strane nedodržíme termín dodania.