Stavbu vám neskolaudujú ak... alebo ako skolaudovať?

Vydanie kolaudačného rozhodnutia nie je samozrejmosťou. Práve preto si treba dať veľký pozor na to, aby sme mali všetko v poriadku a pred podaním žiadosti o kolaudáciu radšej opakovane všetko potrebné skontrolovať. Stavebný úrad nemusí skolaudovať stavbu najmä vtedy, ak nespĺňa nevyhnutné náležitosti vyplývajúce zo zákona.

Teraz si povieme čo všetko je potrebné na to, aby kolaudácia prebehla úspešne.

Stavba musí byť užívania schopná, takže na 95% dokončená. To znamená, že stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, všetky okná a dvere, dokončené schodiská a balkóny so zábradliami, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, inštalácie, dokončené všetky prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn) s meracími zariadeniami. V kúpeľniach musia byť osadené zariaďovacie predmety ako umývadlo, vaňa/sprcha, WC.

Pri preberaní stavby od stavbárov si skontrolujte všetky detaily a prípadné nedorobky im dajte opraviť. Aby sa vám nestalo, že si budete musieť tieto záležitosti opravovať na vaše náklady. Ako sa to občas stáva.

Ale vrátme sa pekne ku kolaudácií. V ďalšom kroku musíte stavebnému úradu predložiť žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia a s tým aj 16 dokladov a potvrdení o vašej stavbe. Dať dohromady 16 dokladov nemusí byť úplne jednoduché, hlavne ak neviete, aké sú to, kde ich zohnať a koľko vás to bude stáť. Preto sme pre Vás pripravili prémiový checklist, kde sa všetky tieto informácie dozviete. Stiahnuť si ho môžete na konci článku.

Celý proces je celkom náročný, zjednodušte si ho a objednajte si energetický certifikát online a bez behačiek.

OK, ale čo ďalej?

Potom ako ste si odšktli aj posledný doklad vo vašom checkliste, zaneste všetky tieto doklady aj so žiadosťou o kolaudáciu na stavebný úrad, ktorý následne oznámi všetkým účastníkom konania, zahájenie kolaudačného konania. Účastníci konania sú stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, obec a dotknuté orgány. Toto oznámenie o začatí vydáva stavebný úrad cca 10 dní pred obhliadkou stavby.

Následne, v dohodnutom termíne príde kolaudačná komisia na stavbu a skúma či je stavba vyhotovená podľa schválenej projektovej dokumentácie, či splňuje podmienky stanovené zákonom a taktiež všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Prebehne aj ústne konanie všetkých zúčastnených, kde je posledná príležitosť vyjadriť svoje pripomienky.

V ďalšom kroku, ak sa nezistia väčšie nedostatky, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, kde je vyšpecifikované na aké účeli sa stavba môže používať. Taktiež sú tam uvedené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.

Celý proces je celkom náročný, zjednodušte si ho a objednajte si energetický certifikát online a bez behačiek.

Posledný krok

Po tomto všetkom vám ostáva spraviť ešte jeden krok, pretože na legálne užívanie stavby potrebujete aj súpisné číslo. Získate ho na obecnom úrade po predložení kolaudačného rozhodnutia. Potom musíte isť na príslušný katastrálny úrad kde predložíte kolaudačné rozhodnutie, pridelené súpisné číslo, geometrický plán novostavby a požiadate o zakreslenie novostavby na parcelu, kde je postavená. Ďalej si môžete požiadať o nový list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s aktuálnymi údajmi.

Toto je už naozaj posledný krok k tomu aby ste mohli vašu stavbu užívať s kľudným svedomím a s pocitom, že je všetko tak ako má byť.

Celý článok som písal, tak aby vám maximálne pomohol v praxi. Ak patríte medzi ľudí, ktorý majú radi vyhlášky, tak prikladám citáciu a aj príslušné zákony.

Kolaudačné rozhodnutie je administratívny úkon, ktorý v správnom konaní vydáva príslušný miestny stavebný úrad (ten istý, ktorý vydal stavebné povolenie). Proces kolaudácie riadia nasledujúce zákony:

  • § 82 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel

  • § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

  • § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Celý proces je celkom náročný, zjednodušte si ho a objednajte si energetický certifikát online a bez behačiek.

V tomto článku je popísaný celý postup kolaudácie. Verím, že vám článok celý tento proces objasnil. Návod už máte, takže s chuťou do toho. Držím vám palce, určite to zvládnete.

Nezabudnite si stiahnuť prémiový checklist so 16 dokladmi, bez ktorých to nedáte 🙂

Čo všetko potrebujem na kolaudáciu?

V žiadnom prípade nenechajte skolaudovanie vášho domu na náhodu a stiahnite si tento zoznam dokumentov s radami kde, ako ich vybaviť a koľko vás to bude stáť. Aj my používame tento zoznam!

Kto vám radí?

Volám sa Adam Kadlečík a za svoj život som vybavil veľké množstvo stavebných povolení a kolaudácií. Za toto obdobie som nazbieral veľa skúseností, o ktoré sa chcem teraz s vami podeliť.

Čo je to kolaudácia? Alebo kolaudácia v kocke...

Čo potrebujete na vypracovanie energetického certifikátu

Ako je to s obhliadkou stavby pri energetickom certifikáte?

Zmena od 1.1.2016! Každá stavba musí spadať do A-triedy. Načo slúži energetické hodnotenie, resp. teplelnotechnický posudok?

Najnovší článok:

Ako sme klientovi ušetrili 5 000€

Čo všetko potrebujem na kolaudáciu?

V žiadnom prípade nenechajte skolaudovanie vášho domu na náhodu a stiahnite si tento zoznam dokumentov s radami kde, ako ich vybaviť a koľko vás to bude stáť. Aj my používame tento zoznam!

Kliknite na obrázok a stiahnite si tento PRÉMIOVÝ CHECKLIST! Kolaudácia je zásadným vyvrcholením stavby akejkoľvek nehnuteľnosti.